Nyheter

01.05.2017

13. oktober 2017, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS

31.08.2015

 

   Den store kuledagen for pasienter, pårørende

 

   og etterlatte arrangeres 9. september, 2017

                   

                                                                                  

Petter uteligger kommer å holder foredrag på Den store kuledagen 9.september

 

Film om hvorfor det er viktig at helsepersonell vet hva sarkom er

 

 

 

  Neste side: Om oss