Nyheter

 

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS

12.09.2017

News


 

 Sarkomforum for Sykepleie og

 

 Fysioterapi er en samarbeidsgruppe for

 

 helsepersonell som arbeider med

 

 sarkom ved OUS-Radiumhospitalet


                   

                                                                                  

Film om hvorfor det er viktig at helsepersonell vet hva sarkom er

 

 

 

  Neste side: Om oss