Nyheter

12.08.2019

11. oktober 2019, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS

13.08.2019

Den store kuledagen for pasienter, pårørende og etterlatte


14. september 2019, i Fanehallen på Akershus festning

Program

Informasjon og påmelding 

Informasjon og påmelding etterlatte

 

 

Vi ønsker herved å invitere deg til Den Store Kuledagen, lørdag 14. september 2019, i Fanehallen på Akershus festning i Oslo. Denne dagen arrangeres for deg som har/har hatt sarkom og dine pårørende.

Den Store Kuledagen ble arrangert for første gang i 2010 og er nå blitt et årlig arrangement. Etter tilbakemeldinger fra tidligere år vil dagen inneholde både forelesninger og hyggelig samvær med mat og underholdning (se program).

Etter forelesningene håper vi å ha en hyggelig ettermiddag/kveld sammen hvor vi spiser, blir underholdt og får mulighet å snakke sammen med andre som har opplevd det å være pårørende eller selv gjennomgått behandling for sarkom. Arrangementet foregår innendørs. Dagen er takket være gode samarbeidspartnere gratis for alle å delta på.

Vi kommer til å legge spesielt til rette for at du/dere kan ha med barn på arrangementet. Det vil være aktiviteter for barna deler av dagen. Ingen aldersgrense.

Har du/dere lyst å bli med på Den Store Kuledagen 14. september, meld deg/dere på til følgende e-postadresse: kuledagen@gmail.com

Begrenset antall plasser.

Program

Informasjon og påmelding

Kart Akerhus festning

  Neste side: Om oss