Nyheter

09.03.2018

12. oktober 2018, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

13.01.2016

«Petter Uteligger – 52 dager på gata i Oslo»

Radiumhospitalet - Forskningsbygget 26. september 2018

Info og påmelding

 

Den store kuledagen 2012

24.05.2018

Den store kuledagen for pasienter, pårørende og etterlatte


8. september 2018, i Fanehallen på Akershus festning i Oslo

Program

Informasjon og påmelding

Informasjon og påmelding for etterlatte

 

Vi ønsker herved å invitere deg til Den Store Kuledagen, lørdag 8. september 2018, i Fanehallen på Akershus festning i Oslo. Denne dagen arrangeres for deg som har/har hatt sarkom og dine pårørende.

Den Store Kuledagen ble arrangert for første gang i 2010 og er nå blitt et årlig arrangement. Etter tilbakemeldinger fra tidligere år vil dagen inneholde både forelesninger og hyggelig samvær med mat og underholdning (se program).

Etter forelesningene håper vi å ha en hyggelig ettermiddag/kveld sammen hvor vi spiser, blir underholdt og får mulighet å snakke sammen med andre som har opplevd det å være pårørende eller selv gjennomgått behandling for sarkom. Arrangementet foregår innendørs. Dagen er takket være gode samarbeidspartnere gratis for alle å delta på.

Vi kommer til å legge spesielt til rette for at du/dere kan ha med barn på arrangementet. Det vil være aktiviteter for barna deler av dagen. Ingen aldersgrense.

Har du/dere lyst å bli med på Den Store Kuledagen 9. september, meld deg/dere på til følgende e-postadresse: kuledagen@gmail.com

Begrenset antall plasser.

Program

Informasjon og påmelding

Informasjon og påmelding for etterlatte

Kart Akerhus festning