Nyheter

06.09.2022

1. november 2022 i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Påmelding

Program

  

 

 

 

12.08.2019

11. oktober 2019, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS

06.09.2022

Fagdag om sarkom for allmennleger, fysioterapeuter og annet helsepersonell


1. november 2022 i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Påmelding

Program

  

 

 

 

Sarkom er en sjelden kreftform som oppstår i ben- og bløtvev. Rammer mennesker i alle aldre, også barn og ungdom. Tidlig diagnose kan være helt avgjørende for prognosen. Derfor er vårt samarbeid med dere viktig.Vi ønsker med denne dagen å gi deg økt kompetanse om kuler, klumper og sarkomer.

Påmeldingen til Den store kule dagen er bindende, påmeldingsavgift tilbakebetales ikke ved frafall.

Pris: 1000 kr for alle deltakere.

Adressen til Radiumhospitalet er Ullerchaussen 70, Forskningsbygget ligger vis a vi sykehuset, vi setter ut skilt.

Velkommen til fagdag!

  Neste side: Om oss