Nyheter

12.08.2019

11. oktober 2019, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Den store kule dagen

Den store kule dagen ble arrangert for første gangen i september 2010 i Oslo. Denne dagen deltok 250 fagfolk på fagdagen og ca 250 pasienter, pårørende og etterlatte på pasientkvelden. I 2011 og 2012 gjentok vi arrangemenet og det er nå bestemt at Den store kule dagen blir et årlig event i Oslo.

Bakgrunn:
Bakgrunnen for at Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi sammen med Nasjonalt kompetansesenter for sarkom arrangerer disse dagene, er at vi ønsker å få økt fokus på sarkom som sykdom. Vi ser at mange med denne diagnosen går i lang tid med symptomer før de kommer til behandling og vi ønsker at denne dagen skal være med å bidra til at de som får sarkom i fremtiden skal få oppdaget sykdommen tidlig. Sarkom rammer ofte ungdom og hvis sykdommen har spredt seg går prognosen drastisk ned, derfor er det viktig at disse pasientene komme raskt til behandling. Vi ønsker også å gi pasienter, pårørende og etterlatte kunnskap om sarkom og mulighet til å møte andre i samme situasjon. Derfor er Kuledagene et to-delt prosjekt.

Fagdag:
På fagdagen invitere vi fastleger, fysioterapeuter og andre interesserte til et fagseminar for at de skal få mulighet å lære mer om hva sarkom er og hva de skal være oppmerksomme på for å oppdage sykdommen tidlig. I tillegg skal de lære om kuler og klumper, hva som skal henvises videre og hva som kan behandles lokalt. Dette for å sikre seg at det som kan være et sarkom skal komme til et spesialistsykehus urørt. Det er av stor betydning for behandlingen videre.

Kuledag for pasienter, pårørende og etterlatte:
Den store kule dagen er også en sammenkomst for pasienter som har gjennomgått behandling for sarkom, deres pårørende og etterlatte. Denne dagen innholder foredrag om sarkom og temaer som berører de med sarkom. Deretter legger vi opp til en hyggelig kveld hvor vi spiser, drikker, blir underholdt og får mulighet å snakke sammen med andre som har vært igjennom behandling for sarkom. Den store kule dagen 1. oktober 2011 var den offisiele startdatoen for Pasientforeningen Sarkomer. Fra 2012 vil pasientforeningen være medarrangør av Den store kule dagen for pasienter, pårørende og etterlatte.