Nyheter

09.03.2018

12. oktober 2018, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Den store kule dagen 2011

Den store kuledagen 2011 var et todelt arrangement. En fagdag for fastleger, fysioterapeuter og annet helsepersonell den 30. september og en dag for pasienter, pårørende og etterlatte den 1. oktober.

Program fagdag 2011

Program for pasienter, pårørende og etterlatte 2011

Rapport, Den store kule dagen 2011

Nyhetsoppslag VG, Den store kule dagen 2011

Bilde fagdagen, Den store kule dagen 2011

Bilde pasient event, Den store kule dagen 2011