Nyheter

12.08.2019

11. oktober 2019, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Fagdag og Pasientkveld Farsund 2012

Den 15. juni 2012 ble det arrangert en fagdag for fastleger, fysioterapeuter og annet helsepersonell og en kveld for pasienter, pårørende og etterlatte.

Fagdagen og pasientkvelden i Farsund er en videreføring av Den store kule dagen i Oslo og det første lokale arrangementet med samme målsetting. For å kunne gjennomføre denne dagen på en god måte inngikk Sarkomforum for Sykepleie og Fysioterapi ved OUS – Radiumhospitalet et samarbeid med Farsund kommune.

Rapport:  Fagdag om sarkomer, kuler og klumper og en Kul kveld for personer med sarkom og deres pårørende

Artikel i Fedrelandsvennen

Artikel i Farsunds avis