Nyheter

12.08.2019

11. oktober 2019, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Hospitering Bologna

Prosjektbeskrivelse for hospitering i Bologna

Bakgrunn:

Sarkomforum for Sykepleie og Fysioterapi ved OUS – Radiumhospitalet ser at det finnes et behov for å bidra til økt motivasjon hos helsepersonell som arbeider med pasienter med sarkom. Pasientgruppen er en utfordrende gruppe å arbeide med, fordi det ofte er unge mennesker som er rammet og fordi behandlingen er spesielt krevende. Dette stiller store krav til innsatsen hos den enkelte medarbeideren.

Ved sykehuset i Bologna finnes en avdeling som bare behandler pasienter med sarkom. Det var tidligere et samarbeid med dette sykehuset som gjorde at helsepersonell fra Radiumhospitalet kunne hospitere her. Legene samarbeider tett med den italienske sarkomgruppen og vi ønsker nå å gjenoppta samarbeidet med sykepleierne og fysioterapeutene i Bologna. Er det ønskelig ønsker vi også å legge til rette for at helsepersonell fra Bologna kan komme og hospitere ved Radiumhospitalet.

Hensikt:

Inspirere og motivere helsepersonell ved OUS - Radiumhospitalet til å engasjere seg ytterliggere i sitt arbeid med pasienter med sarkom. Samtidig vil vi at de som deltar i prosjektet skal få økt kunnskap om sarkom, noe som vil være til nytte for pasientene og avdelingene. Vi tror at dette tiltaket kan være med å bidra til at OUS - Radiumhospitalet kan beholde helsepersonell over lenger tid.

Gjennomføring:

Sarkomforum for Sykepleie og Fysioterapi ved OUS – Radiumhospitalet avtaler opplegg for hospitering med sykehuset i Bologna, og betaler for reise og opphold for den enkelte medarbeideren i en uke. Avdelingene gir den enkelte medarbeideren fri med lønn den aktuelle uken, som skal avtales god tid før hospiteringen finner sted.

Arbeidstakeren forbinder seg til 5 dagers hospitering ved sykehuset i Bologna og skal etter hjemkomsten levere en skriftlig rapport til Sarkomforum for Sykepleie og Fysioterapi ved OUS – Radiumhospitalet og til avdelingen vedkommende arbeider på. I tillegg skal arbeidstakeren legge frem en muntlig redegjørelse for avdelingen om oppholdet.

Rapport hospitering 2014

Rapport 2 hospitering 2014

Rapport hospitering 2015

Rapport hospitering 2016

Rapport hospitering 2017

Rapport hospitering 2018

Forrige side: Linker  Neste side: Kontakt oss