Nyheter

01.05.2017

13. oktober 2017, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

 

Temakvelder

 

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS-Radiumhospitalet arrangerer temakvelder for all helsepersonell som vil lære mer om sarkom en gang per år.  

Forrige side: Den store kuledagen 2017  Neste side: Litteratur