Nyheter

 

Temakvelder

 

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS-Radiumhospitalet arrangerer temakvelder for all helsepersonell som vil lære mer om sarkom en gang per år.  

Forrige side: Den store kuledagen 2017  Neste side: Litteratur