Nyheter

09.03.2018

12. oktober 2018, i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Begrenset antall plasser!

Program

Påmelding

13.01.2016

«Petter Uteligger – 52 dager på gata i Oslo»

Radiumhospitalet - Forskningsbygget 26. september 2018

Info og påmelding

 

Temakvelder

 

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS-Radiumhospitalet arrangerer temakvelder for all helsepersonell som vil lære mer om sarkom en gang per år.  

Forrige side: Den store kuledagen 2017  Neste side: Litteratur